Hala Sushi

Chicken Katsu

Regular price
$20.00 USD
Regular price
Sale price
$20.00 USD
deep fried chicken cutlet